Szatmari-Filip Cornel Vladimir

Cornel

Motto: 

„ What I love the most about the law, it’s that every now and again – not often, but occasionally – you get to be a part of justice being done.”

Limbi străine:

Engleză, Franceză, Italiană.

Expertiza

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, avocat partener-fondator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Pop, Soporan îşi concentrează activitatea sa profesională, în principal, pe domeniile de drept penal şi drept procesual penal, acordând asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

De asemenea, aria sa de expertiză cuprinde şi domeniul privind Dreptul de Autor şi Proprietate Intelectuală, oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Experienţa sa se extinde şi în domeniul contenciosului administrativ, reprezentând numeroşi clienţi, a căror interese au fost urmărite şi finalizate cu succes în diversele cauze susţinute în faţa instanţelor de judecată.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.