Soporan Alina Maria

Alina

Motto: 

„ A fi impreuna este un inceput, a ramane impreuna este un progres, a lucra impreuna este un succes.”

Limbi străine:

Engleză, Italiană, Spaniolă.

Expertiza

Soporan Alina Maria, avocat partener-fondator al Societăţii de Avocaţi Szatmari-Filip, Pop, Soporan este membră a Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2008, absolvind cursurile Facultăţii de Drept Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti în anul 2007.
Doamna avocat Alina Maria Soporan s-a dedicat perfecţionării profesionale în domeniul de drept civil si comercial, adunând o vastă experienţă în elaborarea contractelor civile şi comerciale, în efectuarea operaţiunilor de carte funciară, dar şi în întreprinderea diverselor acţiuni specifice legilor fondului funciar.

De asemenea, doamna avocat Alina Maria Soporan a acumuluat o experienţă considerabilă ca şi avocat litigant, aceasta contribuind la soluţionarea unui vast portofoliu de litigii comerciale şi civile.