Pop Mihai Emil

Mihai

Motto: 

„ He who has himself for a lawyer has a fool for a client.”

Limbi străine:

Engleză.

Expertiza

Pop Mihai Emil este unul din avocaţii parteneri – fondatori ai Societăţii de Avocaţi Szatmari-Filip, Pop, Soporan, fiind membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România de la începutul anului 2009.

Domnul Pop Mihai Emil îşi concentrează activitatea profesională, în principal, pe urmatoarele domoenii: drept civil, drept comercial şi dreptului muncii, acordând asistenţă juridică şi reprezentare atât în faţa instituţiilor publice şi private cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
De asemenea, domnul avocat Pop Mihai Emil participă activ la elaborarea unei strategii naţionale pentru protecţia victimelor violenţei domestice, fiind membru activ al singurului grup de lucru existent în judeţul Cluj privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.